Sklep internetowy

Koszyk  

Brak produktów

W tym podatek VAT 0,00 zł
Łącznie 0,00 zł

Podano ceny brutto (z VAT)

Koszyk Realizuj zamówienie

 REGULAMIN

 

§ 1 Warunki ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki i zasady sprzedaży usług i produktów poprzez witrynę www.tekst.com.pl prowadzoną przez Wydawnictwo Tekst sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Kossaka 72, KRS 0000108814 zwaną dalej Sprzedającym.

 2. Sprzedający kieruje swoją ofertę do klientów biznesowych i prywatnych zwanych dalej Kupującym.

 3. Warunkiem korzystania z oferty sprzedaży przez Internet jest akceptacja niniejszego Regulaminu.

 4. Kupujący ponosi całkowitą odpowiedzialność za wady prawne dostarczonych materiałów do druku, a zwłaszcza za naruszenie praw autorskich i innych praw osób trzecich.

 5. Sprzedający może udostępnić nieodpłatnie Kupującemu oprogramowanie do samodzielnego przygotowania produktów będących przedmiotem zamówienia zwanym dalej Programem, na zasadach określonych w instrukcji korzystania z Programu.

 

§ 2 Składanie zamówień

 1. W celu dokonania zamówienia Kupujący rejestruje się w witrynie Sprzedającego i otrzymuje indywidualne konto wraz z hasłem, z którego dokonuje zakupów.

 2. Zawarcie umowy pomiędzy Stronami następuje po prawidłowym złożeniu zamówienia, a warunkiem realizacji umowy jest przesłanie Sprzedającemu plików do druku (wg opisu ,,jak przygotować pliki”) oraz dokonanie zapłaty na wskazany rachunek bankowy. Jednocześnie Kupujący otrzymuje na wskazany przez siebie adres e-mail „Potwierdzenie zakupu ” i ,,Oczekiwanie na przelew”.

 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za błędy powstałe w wyniku przesłania przez Kupującego uszkodzonych bądź zawirusowanych plików, ani za błędy ortograficzne i interpunkcyjne popełnione w trakcie przygotowywania materiałów do druku.

 4. Sprzedający może za dodatkową opłatą właściwie przygotować materiały do druku oraz dokonać korekty na pisemną prośbę i za zgodą Kupującego.

 5. W przypadku zleceń nietypowych Kupujący może zwrócić się do Sprzedającego o dodatkowe wyjaśnienia lub kalkulacje.

 6. Sprzedający nie będzie odpowiadał za rozbieżności pomiędzy wydrukami a oczekiwaniami Kupującego chyba, że przed rozpoczęciem druku został sporządzony i zatwierdzony przez Strony próbny wydruk-odbitka wykonany na maszynie oraz materiałach, na których będzie wykonany nakład (usługa taka jest odpłatna i jest obliczana indywidualnie na życzenie Kupującego).

 

§ 3 Termin realizacji

 1. Wszystkie terminy podane są w dniach roboczych.

 2. Termin realizacji rozpoczyna się z chwilą przesłania nieuszkodzonych plików oraz zapłaty za zamówienie.

 3. Czasy realizacji zleceń wynoszą: dla wizytówek, ulotek, plakatów do 3 dni; folderów i teczek do 5 dni; kalendarzy do 7 dni; książek i e-booków 1 dzień. Czas dostawy nie zalicza się do terminu realizacji.

 

§ 4 Ceny, promocje, płatności

 1. Wszystkie produkty posiadają widoczną cenę netto i brutto (zawierają właściwy podatek VAT).

 2. Sprzedający zastrzega sobie prawo zmiany cen oraz ustalanie rabatów i promocji.

 3. Składając zamówienie Kupujący zobowiązuje się do zapłaty ceny oraz odbioru zamówionego towaru.

 4. Płatności dokonuje się przelewem na wskazany rachunek bankowy bądź gotówką przed rozpoczęciem realizacji zlecenia.

 5. Za wykonane usługi i zakupione towary Sprzedający wystawia faktury VAT.

 

§ 5 Wysyłka produktów - przesyłki

 1. Kupujący może odebrać przesyłkę osobiście w siedzibie Sprzedającego bądź zlecić Sprzedającemu wysłanie przesyłki za pośrednictwem poczty bądź firmy kurierskiej –wyboru rodzaju przesyłki dokonuje Kupujący w zakładce DOSTAWA.

 2. Czas oczekiwania na dostawę wynosi zazwyczaj: w przypadku poczty do 3 dni roboczych, firmy kurierskiej do 2 dni roboczych. Niniejsze dotyczy terytorium Polski.

 3. Opłata na terenie Polski za przesyłkę jest zależna od ilości oraz wagi zamawianych przedmiotów i jest podana w formularzu składania zamówienia. W siedzibie Sprzedającego odbiór przesyłek jest nieodpłatny.

 

§ 6 Ochrona danych osobowych

 1. Kupujący rejestrując się w witrynie Sprzedającego musi podać swoje dane osobowe.

 2. Kupujący oświadcza, że jego dane osobowe są zgodne z prawdą.

 3. Sprzedający zapewnia ochronę danych osobowych Kupującego zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. O ochronie danych osobowych oraz niniejszym Regulaminem.

 4. Każdy Kupujący ma prawo żądać usunięcia swoich danych osobowych z serwisu Sprzedającego w dowolnym czasie na podstawie pisemnej prośby.

 

§ 7 Zwroty i Reklamacje

 1. Kupujący może odstąpić od umowy bez podania przyczyn składając oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od dnia dostarczenia przesyłki. W tym przypadku Kupujący powinien odesłać na własny koszt Sprzedającemu przedmiot zamówienia w stanie niezmienionym. Zwrot pieniędzy następuje do 14 dni od dnia oświadczenia.

 2. Odstąpienie od umowy i zwrot przedmiotu zamówienia nie jest możliwe gdy jest on wykonany na indywidualne zamówienie Kupującego w oparciu o dostarczone pliki do druku ( np. fotoksiążek i kalendarzy z własnymi zdjęciami , wizytówek .. )

 3. Kupującemu przysługuje prawo do reklamacji w przypadku gdy przedmiot zamówienia jest niezgodny z zamówieniem, bądź posiada widoczne wady. 

 4. Reklamacje należy składać na piśmie w terminie 14 dni od odebrania przedmiotu zamówienia a reklamowany przedmiot zamówienia odesłać na adres Sprzedającego
  8
  5-307 Bydgoszcz ul. Kossaka 72 . Koszty przesyłki opłaca Sprzedający.

 5. Reklamacje rozpatrywane są w terminie 14 dni. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający na własny koszt wyśle Kupującemu przedmiot zamówienia nowy i pozbawiony wad. 

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. Miejscem zawierania umów na usługi Internetowe Sprzedającego jest Jego siedziba.

 2. Sprzedający wyłącza swoją odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania zleceń tzn. całkowita wysokość kwoty jaką może otrzymać Kupujący nie może być większa od kwoty przez niego wpłaconej.

 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.